Photography: SWKit
Photos (from top)
Dancer: Wang Qingxin
Dancers (from left): Yonen Takano, Yang Ruiqi
Dancers (from left): Xuan Cheng, Ye Feifei
Dancers (from left): Yao Zhenyuan, Ashleigh Bennett, Yang Ruiqi
Dancer: Gao Ge
Artistic Director: Septime Webre
Dancers (font): Lin Chang-yuan Kyle,
Dancers (back): Jonathan Spigner, Jin Gaobo, Kent Eguchi, Jeremy Chan, Gouta Seki
 

You may also like